[Skip to content]

ESaGs.tv
Search our Site
.

PageContent

Neart na Naíscolaíochta

Pléitear cuid de na príomhghnéithe a bhaineann le soláthar Luathbhlianta in earnáil na Gaelscolaíochta san fhíseán seo. Tá taifeadadh agus tráchtaireacht ann ó Phríomhoide agus ó Mhúinteoir Naíscoil an tSléibhe Dhuibh. Míníonn siad an dóigh a gcuireann siad ar chumas gach páiste a lánacmhainneacht a bhaint amach i ngach gné dá bhfoghlaim agus dá bhforbairt. Déanann siad cur síos ar chuid de na teicnící agus straitéisí a chuireann siad i bhfeidhm le líofacht agus tuiscint na bpáistí sa sprioctheanga a fhorbairt.

Táthar ag súil go gcuideoidh an físeán le cleachtóirí Luathbhlianta eile plé agus machnamh a dhéanamh ar a gcleachtais féin, agus iad ag iarraidh a chinntiú go mbainfidh gach uile dhalta barr a gcumais amach.


This programme explores key features of Early Years provision in Irish Medium Education. It encompasses footage and commentaries from the principal and teacher of Naíscoil an tSléibhe Dhuibh on how they endeavour to ensure that their pupils make outstanding progress in all aspects of their learning and development. It includes also some of the immersion specific techniques and strategies that they use to extend the children’s fluency and understanding of the target language.

It is hoped that it will enable other Early Years practitioners to discuss and reflect on their own practices as they strive to empower their pupils to become the best that they can be.


VideoPanel